đối ngoại quốc phòng

Đối ngoại quốc phòng Việt Nam, kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình

LTS: Trong các cuộc kháng chiến, đối ngoại là một mặt trận quan trọng. Hiệp định Geneve năm 1954 lập lại hòa bình ở miền Bắc; Hiệp định Paris năm 1973 buộc quân Mỹ rút khỏi...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: “Chỉ có một mục tiêu”

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một mục tiêu đó chính là “vị thế Việt Nam”. “Thế giới giờ ít cái mới. Ðúng lại thường cũ. Mới...

Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng nổi bật trong tuần

Trong tuần thứ 3/2/2012, Việt Nam đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Việt Nam-Australia đối thoại chiến lược liên bộ Ngày 21/2, tại Canberra, Australia diễn ra Đối thoại chiến lược liên Bộ Quốc phòng – Ngoại giao Việt Nam – Úc lần thứ nhất. Do […]