Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

Giá trị tư tưởng, lý luận và sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay

Cách đây 200 năm, ngày 5-5-1818, C.Mác – một nhân cách vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã chào đời...