Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Canada ngày càng thực chất, hiệu quả

Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ngài Harjit Singh Sajjan, Bộ trưởng Quốc phòng Canada...

Hội đàm giữa hai bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc...