Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Ðại hội lần thứ 14 Ðảng bộ TP Hải Phòng


(Chính trị) -

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Ðại hội

Sáng 29-11, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Tiệp, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hải Phòng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2010-2015, đã chính thức khai mạc. Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Ðại hội. Ðến dự, có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Ðức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Ðức Hạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Tạ Ngọc Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh Quân chủng Hải quân và đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND.

Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng  Quốc phòng, gửi lẵng hoa và thư chúc mừng Ðại hội. Dự Ðại hội, có 350 đại biểu đại diện 100 nghìn đảng viên trong toàn đảng bộ.

Báo cáo Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy, trình bày nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2005-2010 và cả quá trình 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, Hải Phòng đã đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự biến đổi sâu sắc, cơ bản trên mọi mặt của đời sống xã hội thành phố, góp phần cùng cả nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và kém phát triển. Trong nhiệm kỳ năm năm qua, kinh tế thành phố phát triển ổn định và liên tục tăng trưởng với tốc độ hơn 11%/năm, gấp gần 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 13 đề ra; nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ một đến ba năm. GDP bình quân đầu người năm 2010 gấp hơn năm lần so với năm 2000… Ðảng bộ có bước trưởng thành cả về chính trị, tổ chức, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu. Truyền thống của thành phố Cảng ‘Trung dũng – Quyết thắng’ được phát huy mạnh mẽ để Hải Phòng có vai trò, vị thế được nâng cao, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước…

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến biểu dương những thành tựu mà Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng đã đạt được trong năm năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, phấn khởi trước những thành tích mà Ðảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã đạt được, nhưng cũng cần đánh giá đúng những mặt  hạn chế, yếu kém, nhất là những kết quả đạt  được còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Hải Phòng chưa phát huy tốt vai trò là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc; còn chín chỉ tiêu không đạt Nghị quyết Ðại hội 13 Ðảng bộ thành phố đề ra; tốc độ tăng trưởng tuy đạt khá, nhưng quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng và sức cạnh tranh thấp, phát triển chưa bền vững; công nghiệp chế tạo, công nghiệp công nghệ cao chiếm tỷ trọng thấp; tiềm năng phát triển kinh tế biển, đảo, du lịch chưa được khai thác tốt; tiến độ thực hiện một số dự án lớn còn chậm; công tác cán bộ  nhiều mặt hạn chế.

Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo bốn vấn đề lớn, quan trọng mà Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Một là, Hải Phòng cần tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước vào điều kiện thực tế nhằm phát huy có hiệu quả lợi thế, tiềm năng, thế mạnh, tạo bước phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị. Hải Phòng cần đi đầu trong thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế theo định hướng phát triển của đất nước. Tập trung phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo như: đóng và sửa chữa tàu biển, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng tiêu dùng chất lượng cao, thiết bị và linh kiện điện tử, cảng biển và dịch vụ cảng biển, vận tải, kho bãi… Huy động mọi nguồn lực, tạo sự phát triển đột phá về hạ tầng, cải cách hành chính, đào tạo nhân lực… nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới… tương xứng là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia.

Hai là, cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Ba là, thành phố cần làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ toàn vẹn vùng biển và hải đảo của Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng. Giữ vững ổn định chính trị, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan   an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bốn là, tập trung sức xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Ðảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư tưởng gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’. Ðặc biệt quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng, bản lĩnh chính trị và trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng bộ. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận   cao trong Ðảng bộ, trong cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của thành phố mà đại hội Ðảng bộ đề ra.

Ðại hội tiếp tục làm việc đến ngày 1-12.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]