Giá trị tư tưởng của Các Mác và sức sống trong thời đại ngày nay


(Quốc Phòng An ninh) - Ngày 27/4, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Nhà bác học thiên tài người Đức Các Mác, Học viện Chính trị phối hợp với Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo khoa học “Cống hiến vĩ đại của C.Mác – Giá trị tư tưởng và sức sống trong thời đại ngày nay”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: qdnd.vn

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: qdnd.vn

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định, Các Mác là một nhà bác học với trí tuệ uyên bác, nhà lý luận kiệt xuất và lãnh đạo thiên tài của giai cấp vô sản toàn thế giới. Tư tưởng vĩ đại của Các Mác là kết quả của sự thống nhất giữa những điều kiện, tiền đề khách quan với nhân tố chủ quan. Đây là hội thảo có tính lý luận chính trị rất thiết thực, là cơ sở để các nhà khoa học nghiên cứu, khẳng định sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn của tư tưởng Các Mác và chủ nghĩa Mác.

Sự nghiệp sáng tạo lý luận và thực tiễn hoạt động cách mạng đã khẳng định Các Mác là một vĩ nhân nổi trội nhất trong mọi thời đại, luôn đấu tranh tự do cho toàn nhân loại. Thiếu tướng Nguyễn Văn Bạo nhấn mạnh, trong thời đại ngày nay, dù có nhiều biến đổi sâu sắc nhưng con đường mà Các Mác đã vạch ra cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc, giai cấp, con người vẫn mãi mãi là chân lý của nhân loại tiến bộ.

Các tham luận tại Hội thảo đã luận giải sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Các Mác và giá trị tư tưởng của chủ nghĩa Mác đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Các Mác đã cùng với Ph.Ăngghen xác lập nên học thuyết khoa học và cách mạng với ba bộ phận hợp thành, cùng tồn tại trong một chỉnh thể thống nhất, đó là: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Theo đó, quan niệm duy vật biện chứng về lịch sử của Các Mác thực sự là cuộc cách mạng trong nghiên cứu về xã hội và đây là một trong hai phát kiến vĩ đại nhất thời đại mà Các Mác đã cống hiến cho nhân loại. Từ đây bức màn duy tâm thần bí của lịch sử đã được “cởi bỏ” và Các Mác khẳng định rằng, lịch sử xã hội chính là lịch sử hoạt động của những con người hiện thực, không phải là thần bí, tự phát mà hoàn toàn có thể nhận thức được. Lịch sử luôn vận động một cách có quy luật và con người chính là chủ thể kiến tạo ra lịch sử của chính mình.

Các đại biểu cùng khẳng định, Các Mác cũng là người đầu tiên phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, của đội tiên phong là Đảng Cộng sản trong sự nghiệp đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản. Luận chứng một cách khoa học của Các Mác về sứ mệnh lịch sử đó là một giá trị tư tưởng mang tầm thời đại, là cốt lõi lý luận chính trị của chủ nghĩa Mác, là nhân tố quyết định bước nhảy vọt của tư tưởng xã hội chủ nghĩa, chuyển chủ nghĩa xã hội từ không tưởng thành hiện thực.

Với bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn, chủ nghĩa Mác đã trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vũ khí tư tưởng, lý luận sắc bén để đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, tiến lên xây dựng một chế độ xã hội mới vì hạnh phúc thực sự của con người.

Theo các nhà nghiên cứu, chủ nghĩa Mác là học thuyết mở, bắt nguồn từ hiện thực, lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn chân lý, lấy tư duy biện chứng duy vật để khái quát, tổng kết kinh nghiệm, bổ sung phát triển lý luận trước đòi hỏi của thực tiễn, nhất là thực tiễn đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản.

Vì vậy, từ khi ra đời cho đến nay đã gần hai thế kỷ, hiện thực đời sống xã hội đã có nhiều thay đổi và phát triển không ngừng, song chủ nghĩa Mác vẫn giữ nguyên bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn. Chủ nghĩa Mác cũng là hệ tư tưởng, vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đấu tranh thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình.

(Theo Tin Tức)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]