Công tác thông tin đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực


(Chính trị) - Sáng 6/12, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thanh viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã bám sát Kết luận 16 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, đường lối đối ngoại tại Đại hội XII của Đảng để thống nhất, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí; các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018   của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương.

Sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan được tăng cường, thể hiện rõ nét trong công tác phối hợp tổ chức thành công Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016; phối hợp triển khai nhiều hoạt động thông tin đối ngoại về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân ý nghĩa, có điểm nhấn phục vụ các sự kiện đối ngoại lớn, tiêu biểu là Năm APEC Việt Nam 2017, cao điểm là Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế lớn trên thế giới; các chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump; Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào; Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia…

Thông tin đối ngoại về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam đã được chuyển tải sinh động, đa chiều tới bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ qua kênh thông tin đối ngoại của Việt Nam mà còn qua các kênh thông tấn báo chí khu vực và quốc tế.

Ban Chỉ đạo đã chú trọng hơn đến chỉ đạo công tác về thông tin đối ngoại, triển khai thực hiện và dần đưa Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại vào thực tiễn. Tăng cường hướng dẫn tổ chức, định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của nhiều tỉnh, thành phố có sự chuyển biến về chất.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2017 còn một số hạn chế như: Hiệu quả phối hợp giữa một số ban, bộ, ngành, địa phương trong công tác thông tin đối ngoại còn chưa cao; hình thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại còn khá đơn điệu, chưa có nhiều đột phá, chưa thực sự phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, nhất là thông tin bằng tiếng nước ngoài; Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố chưa phát huy được tối đa các thế mạnh, tiềm năng của địa phương trong thông tin đối ngoại;…

Năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo xác định: Tiếp tục củng cố, tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và các Ban Chỉ đạo địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020″.

Để thực hiện được phương hướng công tác thông tin đối ngoại năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại; chủ động, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại; các ban, bộ, ngành chủ động, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, các đề án, kế hoạch về thông tin đối ngoại và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, Đề án được phê duyệt. Thêm vào đó, cần củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại giữa các ban, bộ, ngành Trung ương; giữa các ban, sở, ngành địa phương và giữa Trung ương với địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, đột xuất để chủ động hơn nữa trong định hướng dư luận và đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài…

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những đóng góp, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, định hướng thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các ban, bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Một là, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố. Phân công nhiệm vụ cụ thể hơn nữa cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Hai là, tiếp tục phát huy sự chủ động, tích cực của các thành viên trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động hơn nữa. Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài. Ba là, duy trì và nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thông tin đối ngoại. Hỗ trợ tốt hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố. Quán triệt đầy đủ hơn nữa trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, trong tình hình mới cho các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương. Bốn là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thông tin đối ngoại. Thực hiện tốt lộ trình xây dựng, phát triển một số báo in, báo điện tử đối ngoại quốc gia. Năm là, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, tập huấn chuyên sâu về công tác thông tin đối ngoại tình hình mới; duy trì giao ban các cơ quan báo chí đối ngoại theo định kỳ; nâng cao uy tín, vị thế của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại./.

(Theo VTV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]