Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nắm chắc tình hình, kiên quyết không để bị bất ngờ


(Thời sự) - Sáng 21/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu các thế hệ cán bộ Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng) nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016) và 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016).
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh ý kiến của các đại biểu, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, cùng một số vấn đề có tính chiến lược mà các đại biểu đề xuất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Cục Tác chiến là cơ quan chỉ huy – tham mưu tác chiến chiến lược, cơ quan cơ mật trọng yếu của quân đội, là một trong những cơ quan quan trọng nhất của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Cục Tác chiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Hơn 70 năm qua, kể từ khi được thành lập (7/9/1945), trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ xâm lược; chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tác chiến đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu; trực tiếp chỉ đạo ngành tác chiến đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần đoàn kết một lòng, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, thời cơ thuận lợi rất lớn nên chúng ta phải biết, phải tận dụng, đi trước đón đầu, để đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, chúng ta không thể lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu thâm độc và xảo quyệt của các thể lực thù địch và các khó khăn thách thức không thể xem nhẹ đang tác động tiêu cực đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước đề nghị Cục Tác chiến cần tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp cũng như chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để bị bất ngờ

Chủ tịch nước đề nghị Cục Tác chiến cần tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp cũng như chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để bị bất ngờ

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí đang công tác tại Cục Tác chiến cần nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó cần nắm chắc tình hình, để chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề cấp bách và lâu dài, những vấn đề mang tính then chốt, chiến lược trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cục Tác chiến cần tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp cũng như chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để bị bất ngờ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.

“Tôi mong rằng các đồng chí đang làm nhiệm vụ hiện nay phải kế thừa một cách xuất sắc những kinh nghiệm, những bài học của các thế hệ đi trước”

“Chúng ta phải để cao tinh thần cảnh giác, kiên định bản lĩnh chính trị vững vành, không chịu tác động, không bị giao động trước những khó khăn, thử thách và trước những tác động và sự tấn công rất thâm độc của các thế lực thù địch”.

“Các đồng chí phải nắm chắc, dự báo sát tình hình để tham mưu kịp thời và chính xác về những phương án, chủ trương, những quyết sách để Đảng ta, Nhà nước ta và quân đội ta chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương các tướng lĩnh, sĩ quan, anh hùng lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của Cục Tác chiến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác trong quân đội, về nghỉ theo chế độ sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy tốt truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, sống gương mẫu ở nơi cư trú; giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ; vận động nhân dân, bà con lối xóm chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nam Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]