Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Công ty Thông tin M1 mạnh dạn “đi tắt, đón đầu”

Công ty Thông tin M1, Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) là đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, sửa chữa vừa và lớn khí tài thông tin quân sự. Cảnh...

Thanh tra Chính phủ công bố phát hiện sai phạm hơn 30.000 tỷ đồng

Thông tin này được Thanh tra Chính phủ công bố tại buổi họp báo sáng nay (5/4), tại Hà Nội.  Đây là mức sai phạm kinh tế mà Thanh tra Chính phủ phát hiện trong Quý I/2012. 3 tháng qua, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra tại Tập đoàn Hoá Chất Việt […]