Quân chủng Phòng không

Chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và tài năng quân sự Việt Nam

Sáng 7-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”, bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh...

Trận địa canh trời nơi cửa biển

Đã đôi lần đến với những người lính Tiểu đoàn 105, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – Không quân) nên lần này trở lại, tôi có cảm giác như đứa con xa về với gia đình. Đón chúng tôi, Trung tá Phạm Văn Vận- Chính trị viên Tiểu đoàn thông báo, anh em […]