Hội thảo khoa học

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Chiều 6-12, Ban chỉ đạo Hội thảo cấp quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968-Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử” đã tổ chức hội nghị...

Học viện An ninh nhân dân: Thành tựu 20 năm đào tạo sau đại học và định hướng phát triển

Ngày 9/12, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Học viện An ninh nhân dân – Thành tựu 20 năm đào tạo sau đại học và định hướng phát triển”. Đến dự...

Hội thảo nghiên cứu xây dựng đê biển vịnh Rạch Giá

Ngày 15.2, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo nghiên cứu xây dựng đê biển vịnh Rạch Giá, gồm: đề xuất các phương án tuyến đê biển và các phương án vận hành công trình, phân tích và đề xuất các phương án tuyến […]