đối ngoại quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: “Chỉ có một mục tiêu”

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một mục tiêu đó chính là “vị thế Việt Nam”. “Thế giới giờ ít cái mới. Ðúng lại thường cũ. Mới...

Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng nổi bật trong tuần

Trong tuần thứ 3/2/2012, Việt Nam đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Việt Nam-Australia đối thoại chiến lược liên bộ Ngày 21/2, tại Canberra, Australia diễn ra Đối thoại chiến lược liên Bộ Quốc phòng – Ngoại giao Việt Nam – Úc lần thứ nhất. Do […]