Tiểu sử

Tiểu sử Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh
Trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Chí Vịnh – Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng .

đồng chí Nguyễn Chí Vịnh

Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh

Họ và tên:Nguyễn Chí Vịnh

Sinh ngày: 15/5/1957.

Nguyên quán: Thôn Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Dân tộc: Kinh.

Ủy viên Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ học vấn: Phó Giáo sư – Tiến sỹ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

Lý luận chính trị: Cao cấp.

* Tóm tắt quá trình công tác

– Năm 1964 đến 1974, học sinh trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, trường Văn hóa Quân đội.

– Năm 1974 đến 1976, Học sinh trường Cấp 3 Lý Thường Kiệt nay là trường Trung học phổ thông Việt Đức – Hà Nội

– Năm 1976-1981 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, trường Sĩ quan Thông tin. Tốt nghiệp Sĩ quan Thông tin.

– Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Cục Nghiên cứu Bộ Quốc phòng.

– Tháng 2 năm 1995, ông được giao nhiệm vụ Phụ trách Cục 12 Tổng Cục 2 Bộ Quốc phòng.

– Tháng 5 năm 1995, ông được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục 12, rồi Cục trưởng Cục 12 và sau đó là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2.

– Năm 1999, ông được Thủ tướng Chính phủ phong Quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

– Năm 2002, bổ nhiệm giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 Bộ Quốc phòng.

– Năm 2003, bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

– Tháng 12 năm 2004, được Thủ tướng Chính phủ phong Quân hàm Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

– Tháng 2 năm 2009, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

– Tháng 8 năm 2009, ông thôi kiêm nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2.

– Ngày 27 tháng 4 năm 2010, được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước trao học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

– Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Ngày 05 tháng 12 năm 2011, đồng chí Nguyễn Chí Vịnh được Chủ tịch nước phong quân hàm Thượng tướng Quân đội Nhân dân

* Giải thưởng

– Huân chương Quân công hạng Nhì

– Huân chương Chiến thắng hạng Nhì