Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường ở Hội An


(Thời sự) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính ký ngày 12/9/2001 của dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An” giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp.

Phố cổ Hội An

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thỏa thuận nêu trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Pháp.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, Dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An” nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao mức sống của cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ Di sản văn hóa thế giới của Hội An với quy mô: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt công suất 675 m3/ngày đêm; Xây dựng nhà máy xử lý rác thải công suất 55 tấn/ngày đêm; Xây dựng trạm xử lý nước thải rác thải bệnh viện quy mô 300 giường.

Quốc Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenchivinh.org